+45 60 15 23 02 // kontakt@dansefabrikken.dk

Betingelser

Prøvetime 

Når eleven reserverer plads til en prøvetime, binder eleven sig ikke til at starte hos Dansefabrikken. Se i øvrigt afsnittet om reservation/betaling for prøvetime. 

Generelle betingelser 

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle hold hos Dansefabrikken. Ved elevens indmeldelse accepteres nedenstående handelsbetingelser. Al betaling er ikke muligt uden samtidig accept af nedenstående handelsbetingelser. Handelsbetingelserne godkendes ved at sætte flueben ved indmeldelse på Dansefabrikken. 

Kontaktoplysninger 

Dansefabrikken

UngEvent ApS

CVR-nr.: 38 57 35 35

Norgesvej 11, 8700 Horsens, DK 

Tlf. 60 15 23 02 

E-mail: kontakt@dansefabrikken.dk 

Hjemmeside: www.dansefabrikken.dk 

Reservation/betaling for prøvetime 

Når en elev reserverer en prøvetime, reserveres samtidig en plads på holdet. Det er GRATIS at reserver en prøvetime. Hvis eleven møder op til 2. træningsgang, bekræfter eleven sin indmelding og opkræves derfor det fulde beløb. 

Nedenstående handelsbetingelser træder automatisk i kraft, når eleven deltager i danseundervisningen, udover prøvetimen, og dermed tilkendegiver eleven et ønske om at gå på holdet. 

Indmelding 

Efter 1. dansegang udleveres en indmeldelsesblanket. Denne skal underskrives af eleven. Hvis eleven er under 18 år, skal elevens forældre eller værge underskrive indmeldingen. På denne blanket fremgår det, hvilket hold eleven er indmeldt. Indmeldelsesblanketten afleveres til underviseren på Dansefabrikken. 

Betaling af medlemskab 

Priserne 

Priserne varierer efter hvilket hold eleven deltager på 

Break Rødderne – 1.000 kr. pr. halvår 

Break Banden – 1.200 kr. pr. halvår 

Break Headz – 1.200 kr. pr. halvår 

Break Banditterne -1.200 kr. pr. halvår 

Rabatter 

Familierabat: 

Ved indmelding af to eller flere familiemedlemmer, gives der 200 kr. rabat pr. halvår for elev nr. 2 eller derover. Rabatten gælder for søskende og forældre. 

Hold 2 rabat:  

Ved indmelding på flere hold, gives der 50 % rabat på det billigste hold. 

Rabatterne kan ikke kombineres, men man får altid den størst mulige rabat. 

Betaling 

En helårssæson er opdelt i to dele, og betales over 2. rater. 

  1. rate – august til december
  2. rate – januar til maj

Workshop eller hold der varer 6-8 uger betales på en gang. 

Der kan betales kontakt ved fremmede eller med betalingskort, MobilePay eller Apple Pay på www.dansefabrikken.dk

Levering 

Dato og tid 

Sæsonen kører fra 30. august 2021 til 29. maj 2022. 

  1. halvår er der undervisning fra uge 35 til og med uge 50 (august – december).
  2. halvår er der undervisning fra uge 2 til og med uge 21 (januar – maj).

Der henvises til tidspunkter på holdsiden. 

Sted

Undervisningen foregår på Dansefabrikken, Norgesvej 11, 8700 Horsens, DK. Workshops og events kan afvikles på andre lokationer, men eleven vil blive informeret herom. 

Ændringer i leveringen

Dansefabrikken kan løbende udskifte instruktører, ligesom der kan være afløsere på ved sygdom, eller hold som derfor tilbydes et nyt undervisningstidspunkt. Dette kan aldrig betegnes som undervisning ikke leveret. 

Ferie 

Vi holder lukket i folkeskolernes ferier og på nationale helligdage. 

Udmelding 

I tilfælde af udmeldelse skal dette ske skriftligt via mail til kontakt@dansefabrikken.dk. Der udleveres/tilsendes altid en kvittering, når vi har modtaget udmeldelsen. Eleven opfordres til at gemme denne kvittering, da det er elevens ansvar at kunne bevise, at udmeldelsen har fundet sted. Udmeldelse kan ikke ske til instruktøren. Udmeldelser via sociale medier såsom Facebook og instagram er ikke muligt.

Bindingsperiode 

Indmeldelsen er bindende for en rate. Der gives ingen penge retur efter betaling for igangværende rate. Efter endt rate ophør medlemsskabet automatisk og skal derfor fornyes som ved “betaling af medlemskab”. 

Udeblivelse fra undervisningen: 

Ved udeblivelse fra undervisningen, uden forud skriftlig udmelding, vil eleven fortsat betragtes som tilmeldt. Kontingentet vil således blive opkrævet. 

Øvrige bestemmelser 

Force Majeure 

Dansefabrikken er aldrig ansvarlig forpligtet til at yde erstatning, såfremt Dansefabrikken ikke kan levere i overensstemmelse med handelsbetingelserne, når dette skyldes forhold uden for Dansefabrikken kontrol. 

Sportsskader/udstyr (sko)

Eleven har ved underskrift af handelsbetingelserne accepteret, at der er en vis risiko i forbindelse med sportsaktiviteter. Dansefabrikken kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader. 

Der skal på Dansefabrikken altid som elev anvendes egne indendørssko (enten med spalt-dansesål eller en gennemfarvet gummisål) som ikke skader/farvemærker gulvene. Dansefabrikken forbeholder sig retten til at afvise brug af fodtøj, som ikke opfylder dette, hvilket påhviler eleven selv at opfylde. Der danses ikke i strømpesokker eller barfodet i dansesalene. 

Forbehold: 

Eleven er omfattet af de rettigheder, der fremgår af den danske Markedsføringslov og de danske regler om visse forbrugeraftaler. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. 

Fortrydelsesret: 

Efter lov om forbrugeraftaler – Forbrugeraftaleloven §18, kan eleven fortryde sin tilmelding. 

Fortrydelsesfristen: 

Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra tilmeldingsdagen. Fortrydelsesretten begrænses, hvis Dansefabrikken har leveret en tjenesteydelse helt eller delvis indenfor fortrydelsesfristens udløb. Derfor vil fortrydelsesretten bortfalde, hvis holdet påbegyndes, inden udløb af de 14 dage. 

Hvordan fortryder eleven? Inden udløb af fortrydelsesfristen, skal eleven underrette Dansefabrikken om, at eleven har fortrudt købet, og ønsker at ophæve handlen. Eleven skal sende underretningen skriftligt via e-mail til kontakt@dansefabrikken.dk